Miljö

EG Lösullsisolerings vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, genom att bidra med kundlösningar som avsevärt bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Det är lika självklart för oss att alltid sträva efter perfektion gällande vårt expertisområde ”lösullsisolering” , som att själva ta ett stort ansvar för ett miljöarbete i arbetet som vi utför. Därför försöker vi att få miljöhänsyn till en del av vårt dagliga arbete.

Detta jobbar vi dagligen med för att förbättra miljön:
 • Ta hänsyn till olika aspekter av hållbar utveckling i strategiska beslut och vid utveckling av affärskoncept, tjänster mm
 • Ha en dialog och samverkan med kunder, aktörer inom bygg- och fastighetssektorerna, tillverkare av byggmaterial och andra intressenter
 • Alla medarbetare tar ett personligt ansvar i vår gemensamma strävan: Här jobbar vi med att alla medarbetare känner till och jobbar utefter vår miljöpolicy, i fall medarbetarna inte känner till miljöarbetet och fördelarna i miljöfrågor gällande våra produkter så utvecklas företaget inte i önskad utsträckning
 • Med gällande lagstiftning som lägsta ambitionsnivå eftersträva bättre miljöprestanda och resurshushållning: Här jobbar vi med lastbilar som klarar de nya citykraven gällande utsläpp mm. se mer på Malmökommuns hemsida gällande miljözoner mm. Samt att alltid jobba med det bästa lambavärdet på de produkterna som vi jobbar med
 • Materialen som vi erbjuder våra kunder ska alltid ha den minsta tänkbara energi åtgången under tillvekningen, exempel vår glasull, som består av 80% återvunnet glas eller vårat EKO-fiber (Cellulosa) som består av återvunna tidningar.
 • Återvinning av eget avfall mm. är en självklarhet för oss
Detta är krav som vi ställer på våra medarbetare och på oss själva:
 • Verka för en trygg arbetsmiljö gällande val av maskiner och material
 • Våra anställda ska uppträda i trafiken som goda medtrafikanter, så att andra individer kan känna trygghet
 • Anställda ska följa gällande hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler
 • Bilbälte är obligatoriskt, oavsett vilken bil som används i tjänsten. Anställda ska ha behörighet och hälsa, för att köra på ett trafiksäkert sätt
 • Att anställda är nyktra och drogfria vid framförandet av fordon är ett ”måste”, och vid utförande av arbeten
 • Vi kör på miljödisel i alla våra fordon
 • Jobba med värdegrundsfrågor som är framtagna i företaget mellan arbetsgivare och anställda

Comments are closed